ounce : 1792$
gram Unit 24 : 57.61 USD
gram Unit 21 : 50.41 USD
gram Unit 18 : 43.21 USD

Giá vàng

Đang tải

Tỷ lệ vàng

Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Thay đổi
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

Đang tải
Date gram Unit 24 gram Unit 21 gram Unit 18 Thay đổi
23 Oct 2021 57.61 USD 50.41 USD 43.21 USD +0.00%
22 Oct 2021 57.46 USD 50.28 USD 43.09 USD +0.00%
21 Oct 2021 57.43 USD 50.25 USD 43.08 USD +0.01%
20 Oct 2021 57.04 USD 49.91 USD 42.78 USD 0.00%
19 Oct 2021 57.07 USD 49.93 USD 42.80 USD +0.00%
18 Oct 2021 56.83 USD 49.72 USD 42.62 USD +0.00%
17 Oct 2021 56.82 USD 49.72 USD 42.62 USD -
16 Oct 2021 56.82 USD 49.72 USD 42.62 USD -0.02%
15 Oct 2021 57.71 USD 50.49 USD 43.28 USD +0.00%
14 Oct 2021 57.49 USD 50.31 USD 43.12 USD +0.01%
13 Oct 2021 56.64 USD 49.56 USD 42.48 USD +0.00%
12 Oct 2021 56.54 USD 49.47 USD 42.40 USD +0.00%
11 Oct 2021 56.42 USD 49.37 USD 42.32 USD 0.00%
10 Oct 2021 56.49 USD 49.43 USD 42.37 USD -
09 Oct 2021 56.49 USD 49.43 USD 42.37 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 52.81 USD 63.37 USD
Unit 21 50.41 USD 58.48 USD
Unit 18 43.21 USD 50.12 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 52,812.96 USD 62.4 USD
Unit 21 50,412.37 USD 58 USD
Unit 18 43,210.60 USD 49.88 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 616.00 USD 739.2 USD
Unit 21 588.00 USD 682.08 USD
Unit 18 504.00 USD 584.64 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 422.50 USD 507 USD
Unit 21 403.30 USD 467.83 USD
Unit 18 345.68 USD 400.99 USD
subscribe to get gold news and prices daily
Đăng ký Newslatter