ounce : 1924.9$
gram Unit 24 : 61.89 USD
gram Unit 21 : 54.15 USD
gram Unit 18 : 46.42 USD

Giá vàng

Đang tải

Tỷ lệ vàng

Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Thay đổi
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

Đang tải
Date gram Unit 24 gram Unit 21 gram Unit 18 Thay đổi
02 Feb 2023 62.79 USD 54.94 USD 47.09 USD +0.01%
01 Feb 2023 61.91 USD 54.17 USD 46.43 USD +0.00%
31 Jan 2023 61.71 USD 53.99 USD 46.28 USD -0.01%
30 Jan 2023 62.13 USD 54.36 USD 46.60 USD +0.00%
29 Jan 2023 61.97 USD 54.22 USD 46.48 USD -
28 Jan 2023 61.97 USD 54.22 USD 46.48 USD +0.00%
27 Jan 2023 61.80 USD 54.07 USD 46.35 USD -0.01%
26 Jan 2023 62.58 USD 54.76 USD 46.93 USD +0.01%
25 Jan 2023 61.99 USD 54.24 USD 46.49 USD 0.00%
24 Jan 2023 62.15 USD 54.39 USD 46.62 USD +0.00%
23 Jan 2023 62.03 USD 54.27 USD 46.52 USD +0.00%
22 Jan 2023 61.93 USD 54.19 USD 46.45 USD -
21 Jan 2023 61.93 USD 54.19 USD 46.45 USD +0.00%
20 Jan 2023 61.87 USD 54.13 USD 46.40 USD +0.01%
19 Jan 2023 61.39 USD 53.72 USD 46.05 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 56.73 USD 68.08 USD
Unit 21 54.15 USD 62.81 USD
Unit 18 46.42 USD 53.85 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 56,729.72 USD 67.2 USD
Unit 21 54,151.10 USD 62.64 USD
Unit 18 46,415.23 USD 53.36 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 661.68 USD 794.02 USD
Unit 21 631.61 USD 732.67 USD
Unit 18 541.38 USD 628 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 453.84 USD 544.61 USD
Unit 21 433.21 USD 502.52 USD
Unit 18 371.32 USD 430.73 USD
subscribe to get gold news and prices daily
Đăng ký Newslatter