ounce : 1854.1$
gram Unit 24 : 59.61 USD
gram Unit 21 : 52.16 USD
gram Unit 18 : 44.71 USD

Giá vàng

Đang tải

Tỷ lệ vàng

Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Thay đổi
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

Đang tải
Date gram Unit 24 gram Unit 21 gram Unit 18 Thay đổi
27 May 2022 59.63 USD 52.17 USD 44.72 USD +0.00%
26 May 2022 59.49 USD 52.05 USD 44.62 USD -0.01%
25 May 2022 59.87 USD 52.38 USD 44.90 USD +0.00%
24 May 2022 59.65 USD 52.20 USD 44.74 USD +0.00%
23 May 2022 59.61 USD 52.16 USD 44.71 USD +0.00%
22 May 2022 59.37 USD 51.95 USD 44.53 USD -
21 May 2022 59.37 USD 51.95 USD 44.53 USD +0.00%
20 May 2022 59.19 USD 51.79 USD 44.39 USD +0.01%
19 May 2022 58.39 USD 51.09 USD 43.79 USD +0.00%
18 May 2022 58.12 USD 50.85 USD 43.59 USD -0.01%
17 May 2022 58.60 USD 51.28 USD 43.95 USD +0.01%
16 May 2022 58.21 USD 50.93 USD 43.65 USD 0.00%
15 May 2022 58.26 USD 50.98 USD 43.70 USD -
14 May 2022 58.26 USD 50.98 USD 43.70 USD -0.01%
13 May 2022 58.66 USD 51.33 USD 44.00 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 54.64 USD 65.57 USD
Unit 21 52.16 USD 60.51 USD
Unit 18 44.71 USD 51.86 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 54,643.14 USD 64.8 USD
Unit 21 52,159.36 USD 60.32 USD
Unit 18 44,708.02 USD 51.04 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 637.35 USD 764.82 USD
Unit 21 608.38 USD 705.72 USD
Unit 18 521.47 USD 604.91 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 437.15 USD 524.58 USD
Unit 21 417.27 USD 484.03 USD
Unit 18 357.66 USD 414.89 USD
subscribe to get gold news and prices daily
Đăng ký Newslatter