ounce : 1696.21$
gram Unit 24 : 54.53 USD
gram Unit 21 : 47.72 USD
gram Unit 18 : 40.90 USD

Giá vàng

Đang tải

Tỷ lệ vàng

Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Thay đổi
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

Đang tải
Date gram Unit 24 gram Unit 21 gram Unit 18 Thay đổi
03 Oct 2022 53.52 USD 46.83 USD 40.14 USD +0.00%
02 Oct 2022 53.41 USD 46.73 USD 40.05 USD -
01 Oct 2022 53.41 USD 46.73 USD 40.05 USD 0.00%
30 Sep 2022 53.42 USD 46.74 USD 40.06 USD +0.00%
29 Sep 2022 53.18 USD 46.53 USD 39.88 USD +0.02%
28 Sep 2022 52.22 USD 45.69 USD 39.17 USD 0.00%
27 Sep 2022 52.44 USD 45.89 USD 39.33 USD 0.00%
26 Sep 2022 52.68 USD 46.10 USD 39.51 USD 0.00%
25 Sep 2022 52.87 USD 46.26 USD 39.65 USD -
24 Sep 2022 52.87 USD 46.26 USD 39.65 USD -0.01%
23 Sep 2022 53.63 USD 46.93 USD 40.22 USD +0.00%
22 Sep 2022 53.38 USD 46.71 USD 40.03 USD 0.00%
21 Sep 2022 53.45 USD 46.77 USD 40.09 USD -0.01%
20 Sep 2022 53.92 USD 47.18 USD 40.44 USD +0.01%
19 Sep 2022 53.60 USD 46.90 USD 40.20 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 49.99 USD 59.99 USD
Unit 21 47.72 USD 55.36 USD
Unit 18 40.90 USD 47.44 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 49,989.96 USD 58.8 USD
Unit 21 47,717.69 USD 54.52 USD
Unit 18 40,900.87 USD 46.4 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 583.07 USD 699.68 USD
Unit 21 556.57 USD 645.62 USD
Unit 18 477.06 USD 553.39 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 399.92 USD 479.9 USD
Unit 21 381.74 USD 442.82 USD
Unit 18 327.21 USD 379.56 USD
subscribe to get gold news and prices daily
Đăng ký Newslatter