ounce : 1778.45$
gram Unit 24 : 57.18 USD
gram Unit 21 : 50.03 USD
gram Unit 18 : 42.88 USD

Giá vàng

Đang tải

Tỷ lệ vàng

Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Thay đổi
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

Đang tải
Date gram Unit 24 gram Unit 21 gram Unit 18 Thay đổi
22 Jun 2021 57.51 USD 50.33 USD 43.14 USD +0.01%
21 Jun 2021 57.05 USD 49.92 USD 42.79 USD +0.01%
20 Jun 2021 56.71 USD 49.62 USD 42.53 USD -
19 Jun 2021 56.71 USD 49.62 USD 42.53 USD -0.01%
18 Jun 2021 57.43 USD 50.25 USD 43.07 USD -0.02%
17 Jun 2021 58.61 USD 51.28 USD 43.96 USD -0.02%
16 Jun 2021 59.72 USD 52.25 USD 44.79 USD 0.00%
15 Jun 2021 59.90 USD 52.42 USD 44.93 USD 0.00%
14 Jun 2021 59.95 USD 52.45 USD 44.96 USD -0.01%
13 Jun 2021 60.37 USD 52.83 USD 45.28 USD -
12 Jun 2021 60.37 USD 52.83 USD 45.28 USD -0.01%
11 Jun 2021 61.04 USD 53.41 USD 45.78 USD +0.01%
10 Jun 2021 60.65 USD 53.07 USD 45.48 USD 0.00%
09 Jun 2021 60.89 USD 53.28 USD 45.67 USD 0.00%
08 Jun 2021 60.95 USD 53.34 USD 45.72 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 52.41 USD 62.89 USD
Unit 21 50.03 USD 58.03 USD
Unit 18 42.88 USD 49.74 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 52,413.62 USD 62.4 USD
Unit 21 50,031.18 USD 58 USD
Unit 18 42,883.87 USD 48.72 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 611.34 USD 733.61 USD
Unit 21 583.55 USD 676.92 USD
Unit 18 500.19 USD 580.22 USD
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 419.31 USD 503.17 USD
Unit 21 400.25 USD 464.29 USD
Unit 18 343.07 USD 397.96 USD
subscribe to get gold news and prices daily
Đăng ký Newslatter