ounce : 1804.95$
gram Unit 24 : 4,725.58 INR
gram Unit 21 : 4,134.88 INR
gram Unit 18 : 3,544.18 INR

Giá vàng

Đang tải

Tỷ lệ vàng

Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Thay đổi
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

Đang tải
Date gram Unit 24 gram Unit 21 gram Unit 18 Thay đổi
05 Dec 2022 4,732.65 INR 4,141.07 INR 3,549.49 INR +0.99%
04 Dec 2022 4,705.55 INR 4,117.36 INR 3,529.16 INR +0.99%
03 Dec 2022 4,705.55 INR 4,117.36 INR 3,529.16 INR +0.99%
02 Dec 2022 4,704.05 INR 4,116.04 INR 3,528.03 INR +0.99%
01 Dec 2022 4,658.95 INR 4,076.58 INR 3,494.21 INR +0.99%
30 Nov 2022 4,593.30 INR 4,019.14 INR 3,444.97 INR +0.99%
29 Nov 2022 4,589.37 INR 4,015.70 INR 3,442.03 INR +0.99%
28 Nov 2022 4,583.55 INR 4,010.60 INR 3,437.66 INR +0.99%
27 Nov 2022 4,595.59 INR 4,021.14 INR 3,446.69 INR +0.99%
25 Nov 2022 4,605.80 INR 4,030.08 INR 3,454.35 INR +0.99%
24 Nov 2022 4,595.07 INR 4,020.68 INR 3,446.30 INR +0.99%
23 Nov 2022 4,544.80 INR 3,976.70 INR 3,408.60 INR +0.99%
22 Nov 2022 4,567.05 INR 3,996.17 INR 3,425.29 INR +0.99%
21 Nov 2022 4,569.54 INR 3,998.35 INR 3,427.15 INR +0.99%
20 Nov 2022 4,584.59 INR 4,011.52 INR 3,438.45 INR -
20/06/2020 - 13/07/2020
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 4,331.78 INR 4.8 INR
Unit 21 4,134.88 INR 4.64 INR
Unit 18 3,544.18 INR 3.48 INR
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 4,331,781.19 INR 4.8 INR
Unit 21 4,134,882.05 INR 4.64 INR
Unit 18 3,544,184.61 INR 3.48 INR
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 50,525.04 INR 60 INR
Unit 21 48,228.45 INR 55.68 INR
Unit 18 41,338.67 INR 47.56 INR
Đơn vị vàng Tỷ lệ vàng Tay nghề giá
Unit 22 34,654.25 INR 40.8 INR
Unit 21 33,079.05 INR 38.28 INR
Unit 18 28,353.47 INR 32.48 INR
subscribe to get gold news and prices daily
Đăng ký Newslatter