ออนซ์ : 1762.1$
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 56.65 USD
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 49.57 USD
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 42.49 USD

ราคาทองคำ

กำลังโหลด

อัตราทอง

หน่วยทอง อัตราทอง เปลี่ยนแปลง
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

กำลังโหลด
วันที่ กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข เปลี่ยนแปลง
18 Aug 2022 56.63 USD 49.55 USD 42.48 USD -0.01%
17 Aug 2022 57.11 USD 49.97 USD 42.83 USD 0.00%
16 Aug 2022 57.27 USD 50.11 USD 42.95 USD -0.01%
15 Aug 2022 57.73 USD 50.51 USD 43.30 USD 0.00%
14 Aug 2022 58.00 USD 50.75 USD 43.50 USD -
13 Aug 2022 58.00 USD 50.75 USD 43.50 USD +0.01%
12 Aug 2022 57.59 USD 50.39 USD 43.19 USD +0.00%
11 Aug 2022 57.40 USD 50.23 USD 43.05 USD 0.00%
10 Aug 2022 57.58 USD 50.38 USD 43.18 USD +0.00%
09 Aug 2022 57.41 USD 50.24 USD 43.06 USD +0.01%
08 Aug 2022 57.02 USD 49.89 USD 42.76 USD 0.00%
07 Aug 2022 57.11 USD 49.97 USD 42.83 USD -
06 Aug 2022 57.11 USD 49.97 USD 42.83 USD -0.01%
05 Aug 2022 57.62 USD 50.42 USD 43.21 USD +0.01%
04 Aug 2022 56.95 USD 49.83 USD 42.71 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 51.93 USD 62.32 USD
หน่วย: ตัวเลข 49.57 USD 57.5 USD
หน่วย: ตัวเลข 42.49 USD 49.29 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 51,931.76 USD 61.2 USD
หน่วย: ตัวเลข 49,571.23 USD 56.84 USD
หน่วย: ตัวเลข 42,489.62 USD 48.72 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 605.72 USD 726.86 USD
หน่วย: ตัวเลข 578.19 USD 670.7 USD
หน่วย: ตัวเลข 495.59 USD 574.88 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 415.45 USD 498.54 USD
หน่วย: ตัวเลข 396.57 USD 460.02 USD
หน่วย: ตัวเลข 339.92 USD 394.31 USD
subscribe to get gold news and prices daily
สมัครรับข่าวสาร