ออนซ์ : 1751.83$
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 56.32 USD
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 49.28 USD
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 42.24 USD

ราคาทองคำ

กำลังโหลด

อัตราทอง

หน่วยทอง อัตราทอง เปลี่ยนแปลง
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

กำลังโหลด
วันที่ กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข เปลี่ยนแปลง
23 Sep 2021 56.69 USD 49.61 USD 42.52 USD -0.01%
22 Sep 2021 57.15 USD 50.00 USD 42.86 USD +0.01%
21 Sep 2021 56.64 USD 49.56 USD 42.48 USD +0.01%
20 Sep 2021 56.13 USD 49.11 USD 42.10 USD 0.00%
19 Sep 2021 56.39 USD 49.34 USD 42.29 USD -
18 Sep 2021 56.39 USD 49.34 USD 42.29 USD 0.00%
17 Sep 2021 56.52 USD 49.46 USD 42.39 USD -0.02%
16 Sep 2021 57.57 USD 50.38 USD 43.18 USD -0.01%
15 Sep 2021 57.98 USD 50.73 USD 43.48 USD +0.01%
14 Sep 2021 57.57 USD 50.38 USD 43.18 USD 0.00%
13 Sep 2021 57.62 USD 50.42 USD 43.21 USD +0.00%
12 Sep 2021 57.45 USD 50.27 USD 43.09 USD -
11 Sep 2021 57.45 USD 50.27 USD 43.09 USD -0.01%
10 Sep 2021 57.79 USD 50.57 USD 43.35 USD +0.01%
09 Sep 2021 57.48 USD 50.29 USD 43.11 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 51.63 USD 61.96 USD
หน่วย: ตัวเลข 49.28 USD 57.16 USD
หน่วย: ตัวเลข 42.24 USD 49 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 51,629.19 USD 61.2 USD
หน่วย: ตัวเลข 49,282.40 USD 56.84 USD
หน่วย: ตัวเลข 42,242.06 USD 48.72 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 602.19 USD 722.63 USD
หน่วย: ตัวเลข 574.82 USD 666.79 USD
หน่วย: ตัวเลข 492.70 USD 571.53 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 413.03 USD 495.64 USD
หน่วย: ตัวเลข 394.26 USD 457.34 USD
หน่วย: ตัวเลข 337.94 USD 392.01 USD
subscribe to get gold news and prices daily
สมัครรับข่าวสาร