ออนซ์ : 1837.6$
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 59.08 USD
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 51.70 USD
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 44.31 USD

ราคาทองคำ

กำลังโหลด

อัตราทอง

หน่วยทอง อัตราทอง เปลี่ยนแปลง
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

กำลังโหลด
วันที่ กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข เปลี่ยนแปลง
20 Jan 2022 59.15 USD 51.75 USD 44.36 USD +0.02%
19 Jan 2022 58.23 USD 50.95 USD 43.67 USD 0.00%
18 Jan 2022 58.42 USD 51.12 USD 43.82 USD 0.00%
17 Jan 2022 58.51 USD 51.20 USD 43.88 USD +0.00%
16 Jan 2022 58.45 USD 51.15 USD 43.84 USD -
15 Jan 2022 58.45 USD 51.15 USD 43.84 USD 0.00%
14 Jan 2022 58.71 USD 51.37 USD 44.03 USD 0.00%
13 Jan 2022 58.72 USD 51.38 USD 44.04 USD +0.00%
12 Jan 2022 58.45 USD 51.15 USD 43.84 USD +0.01%
11 Jan 2022 58.08 USD 50.82 USD 43.56 USD +0.01%
10 Jan 2022 57.61 USD 50.41 USD 43.21 USD 0.00%
09 Jan 2022 57.77 USD 50.55 USD 43.33 USD -
08 Jan 2022 57.77 USD 50.55 USD 43.33 USD +0.00%
07 Jan 2022 57.63 USD 50.43 USD 43.23 USD -0.01%
06 Jan 2022 58.03 USD 50.78 USD 43.53 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 54.16 USD 64.99 USD
หน่วย: ตัวเลข 51.70 USD 59.97 USD
หน่วย: ตัวเลข 44.31 USD 51.4 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 54,156.86 USD 64.8 USD
หน่วย: ตัวเลข 51,695.19 USD 59.16 USD
หน่วย: ตัวเลข 44,310.16 USD 51.04 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 631.67 USD 758 USD
หน่วย: ตัวเลข 602.96 USD 699.43 USD
หน่วย: ตัวเลข 516.82 USD 599.51 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 433.25 USD 519.9 USD
หน่วย: ตัวเลข 413.56 USD 479.73 USD
หน่วย: ตัวเลข 354.48 USD 411.2 USD
subscribe to get gold news and prices daily
สมัครรับข่าวสาร