ออนซ์ : 1777.85$
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 57.16 USD
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 50.01 USD
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 42.87 USD

ราคาทองคำ

กำลังโหลด

อัตราทอง

หน่วยทอง อัตราทอง เปลี่ยนแปลง
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

กำลังโหลด
วันที่ กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข เปลี่ยนแปลง
22 Jun 2021 57.51 USD 50.33 USD 43.14 USD +0.01%
21 Jun 2021 57.05 USD 49.92 USD 42.79 USD +0.01%
20 Jun 2021 56.71 USD 49.62 USD 42.53 USD -
19 Jun 2021 56.71 USD 49.62 USD 42.53 USD -0.01%
18 Jun 2021 57.43 USD 50.25 USD 43.07 USD -0.02%
17 Jun 2021 58.61 USD 51.28 USD 43.96 USD -0.02%
16 Jun 2021 59.72 USD 52.25 USD 44.79 USD 0.00%
15 Jun 2021 59.90 USD 52.42 USD 44.93 USD 0.00%
14 Jun 2021 59.95 USD 52.45 USD 44.96 USD -0.01%
13 Jun 2021 60.37 USD 52.83 USD 45.28 USD -
12 Jun 2021 60.37 USD 52.83 USD 45.28 USD -0.01%
11 Jun 2021 61.04 USD 53.41 USD 45.78 USD +0.01%
10 Jun 2021 60.65 USD 53.07 USD 45.48 USD 0.00%
09 Jun 2021 60.89 USD 53.28 USD 45.67 USD 0.00%
08 Jun 2021 60.95 USD 53.34 USD 45.72 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 52.40 USD 62.88 USD
หน่วย: ตัวเลข 50.01 USD 58.01 USD
หน่วย: ตัวเลข 42.87 USD 49.73 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 52,395.94 USD 62.4 USD
หน่วย: ตัวเลข 50,014.30 USD 58 USD
หน่วย: ตัวเลข 42,869.40 USD 48.72 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 611.14 USD 733.37 USD
หน่วย: ตัวเลข 583.36 USD 676.7 USD
หน่วย: ตัวเลข 500.02 USD 580.02 USD
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 419.17 USD 503 USD
หน่วย: ตัวเลข 400.11 USD 464.13 USD
หน่วย: ตัวเลข 342.96 USD 397.83 USD
subscribe to get gold news and prices daily
สมัครรับข่าวสาร