ออนซ์ : 1952.37$
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 56.98 EUR
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 49.86 EUR
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 42.74 EUR

ราคาทองคำ

กำลังโหลด

อัตราทอง

หน่วยทอง อัตราทอง เปลี่ยนแปลง
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

กำลังโหลด
วันที่ กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข เปลี่ยนแปลง
02 Feb 2023 57.00 EUR 49.88 EUR 42.75 EUR -0.09%
01 Feb 2023 56.20 EUR 49.18 EUR 42.15 EUR -0.10%
31 Jan 2023 56.02 EUR 49.02 EUR 42.01 EUR -0.11%
30 Jan 2023 56.40 EUR 49.35 EUR 42.30 EUR -0.10%
29 Jan 2023 56.26 EUR 49.22 EUR 42.19 EUR -0.10%
28 Jan 2023 56.26 EUR 49.22 EUR 42.19 EUR -0.10%
27 Jan 2023 56.10 EUR 49.09 EUR 42.07 EUR -0.12%
26 Jan 2023 56.81 EUR 49.71 EUR 42.61 EUR -0.09%
25 Jan 2023 56.28 EUR 49.24 EUR 42.21 EUR -0.10%
24 Jan 2023 56.42 EUR 49.37 EUR 42.32 EUR -0.10%
23 Jan 2023 56.31 EUR 49.27 EUR 42.23 EUR -0.10%
22 Jan 2023 56.22 EUR 49.19 EUR 42.17 EUR -0.10%
21 Jan 2023 56.22 EUR 49.19 EUR 42.17 EUR -0.10%
20 Jan 2023 56.16 EUR 49.14 EUR 42.12 EUR -0.09%
19 Jan 2023 55.73 EUR 48.77 EUR 41.80 EUR -
20/06/2020 - 13/07/2020
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 52.23 EUR 62.68 EUR
หน่วย: ตัวเลข 49.86 EUR 57.84 EUR
หน่วย: ตัวเลข 42.74 EUR 49.58 EUR
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 52,234.26 EUR 62.4 EUR
หน่วย: ตัวเลข 49,859.97 EUR 56.84 EUR
หน่วย: ตัวเลข 42,737.12 EUR 48.72 EUR
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 609.25 EUR 731.1 EUR
หน่วย: ตัวเลข 581.56 EUR 674.61 EUR
หน่วย: ตัวเลข 498.48 EUR 578.24 EUR
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 417.87 EUR 501.44 EUR
หน่วย: ตัวเลข 398.88 EUR 462.7 EUR
หน่วย: ตัวเลข 341.90 EUR 396.6 EUR
subscribe to get gold news and prices daily
สมัครรับข่าวสาร